Tài nguyên

"
Việc học như chiếc thuyền ngược nước, không tiến thì lùi, lòng người như con ngựa chăn ngoài đồng dễ thả khó bắt - Học như nghịch thủy hành chu bất tiến tắc thoái, tâm tự bình nguyên mục mã dị phóng nan thu. - 學 如 逆 水 行 舟 不 進 則 退, 心 似 平 原 牧 馬 易 放 難 收.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Nguyen Van Thuan

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TỤC NGỮ HÁN

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Văn Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:39' 27-01-2011
  Dung lượng: 5.6 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  TỤC NGỮ HÁN - VIỆT
  A
  An cư lạc nghiệp.
  Anh hùng nan qúa mỹ nhân quan.
  An thân, thủ phận. An phận, thủ thường
  B
  Bất chiến tự nhiên thành
  C
  Cẩn ngôn vô tội
  Cẩn tắc vô ưu
  Cung tàn, Điểu tận
  D
  Dĩ hoà vi quý.
  Danh chính, Ngôn thuận
  Dục tốc bất đạt
  Dục hoãn cầu mưu
  Dĩ độc trị độc
  Dưỡng hổ, di họa
  Dự bị hơn phòng bị, Phòng bị hơn chuẩn bị
  Đ
  Đồng thanh tương ứng
  Đồng khí tương cầu.
  Đồng bệnh tương lân.
  Đồng cam cộng khổ.
  Điểu vị thực vong, Nhân vị lợi vong
  Đa mưu, túc trí
  H
  Hữu chí cánh thành
  Hữu xạ tự nhiên hương.
  Hổ phụ sinh hổ tử
  Hữu danh, vô thực
  Hữu dũng vô mưu
  Họa vô đơn chí.
  Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
  Hậu sinh, khả úy
  Hoạn lộ, họa lộ
  Hữu phận, vô duyên
  Hữu tài, vô phận
  K
  Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân
  Khẩu Phật, Tâm Xà
  L
  Lực bất tòng tâm
  Long đàm, hổ huyệt
  M
  Mục Thị ư nhân
  Mãnh hổ nan địch quần hồ
  Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
  N
  Nam vô tửu như kỳ vô phong
  Ngọc khiết băng thanh
  Nhất nghệ tinh, Nhất thân vinh
  Nhân định thắng thiên.
  Nhân sinh vô thập tòan
  Ngôn sở bất tri, Tri sở bất ngôn
  Nhất cận thị, nhị cận giang
  Nhất kiến, chung tình
  Nhi nữ tình trường , Anh hùng khí đoản
  Nhất túy giải vạn sầu
  Nhất ngôn, cửu đỉnh
  Nhàn cư vi bất thiện
  Nhứt công thành, nhì danh toại
  Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
  O
  Oan oan tương báo, Dỉ hận miên miên Oan gia gia trả , Oan tình tình vương.
  P
  Pháp bất vị thân, Nghĩa bất dung tình.
  Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí
  Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc.
  Phục hổ, tàng long
  Phản khách vi chủ
  Q
  Quốc hữu quốc pháp, Gia hữu gia quy.
  Quý hồ tinh bất quý hồ đa.
  Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách
  S
  Song hổ phân tranh, nhứt hổ tử vong
  T
  Tái ông thất mã
  Thiên bất dung gian
  Thiên ngoại hữu thiên, Nhân ngoại hữu nhân
  Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ, bán cú đa.
  Tửu nhập sầu trường, sầu càng sầu
  Thiên cơ bất khả lậu
  Thiên thủ tầm biến
  Thi ân bất cầu báo
  Thọ ân mạc khả vong
  Thiên biến, vạn hóa
  Tận nhân lực, tri thiên mệnh
  Thần khẩu hại xác phàm
  Tiểu phú do cần, triệu phú do thiên
  Tiểu Nhân đắc chí, Quân Tử gặp phiền
  Thiên lý tuần hoàn
  Thiên duyên tiền định
  Tống cựu, nghinh tân
  Thị phi miệng đời
  Tiên hạ thủ di cường
  Tiên phát chế nhân
  Tham thực, cực thân
  Tham sanh huý tử
  Tích lũy, phòng cơ
  Tích cốc phòng cơ, tích tơ phòng hàn
  Thiên địa hữu tình
  Tâm phục, khẩu phục
  Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ
  Tha hương ngộ cố tri
  Tha phương cầu thực
  Thiên thai lạc lối, Thiên thu lạc đường
  Thiên biến vạn hóa
  Thời thế tạo anh hùng
  Thuận thiên, hành đạo
  Thiên la, địa võng
  Tri giả, bất giả Tri thức bất thức
  Tiên học lể, hậu học nhân
  V
  Vạn sự khởi đầu nan
  Vô độc bất trượng phu
  Y
  Ý tại ngôn ngoại
  U
  Uy vũ bất năng khuất

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓