Tài nguyên

"
Việc học như chiếc thuyền ngược nước, không tiến thì lùi, lòng người như con ngựa chăn ngoài đồng dễ thả khó bắt - Học như nghịch thủy hành chu bất tiến tắc thoái, tâm tự bình nguyên mục mã dị phóng nan thu. - 學 如 逆 水 行 舟 不 進 則 退, 心 似 平 原 牧 馬 易 放 難 收.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Nguyen Van Thuan

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tài liệu tham khảo

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:58' 04-02-2011
  Dung lượng: 7.8 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Mác - Ănghen - Lênin: Về văn học nghệ thuật, NXB Sự Thật 1977.
              2. Hồ Chí Minh: Văn hóa - nghệ thuật cũng là một mặt trận, NXB Văn Học 1981.
              3. Trường Chinh: Về văn hóa và nghệ thuật (2 tập) NXB Văn Học 1983-1984.
              4. Khrap-chen-cô: Cá tính sáng tạo của nhà văn và sự phát triểnvăn học, NXB Tác Phẩm Mới 1978.
              5. Khrap-chen-cô: Sáng tạo nghệ thuật-hiện thực-con người (2 tập), NXB Khoa Học Xã Hội 1984-1985.
              6. Pê-tơ-rốp: Chủ nghĩa hiện thực phê phán, NXB Ðại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp 1986.
              7. Trần Xuân Ðề: Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc (2 tập) NXB Giáo Dục 1963.
              8. Lương Duy Thứ: Ðể hiểu 8 bộ tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, NXB Khoa Học Xã Hội và Mũi Cà Mau 1990.
              9. Lương Duy Thứ: Thi pháp Lỗ Tấn, NXB Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 1996.
              10. Lương Duy Thứ: Lỗ Tấn- tác phẩm và tư liệu, NXB Giáo Dục 1998.
  11. Nhiều tác giả: Lịch sử văn học Trung Quốc (2 tập) NXB Giáo Dục 1961.
              12. Nhiều tác giả: Lịch sử văn học Trung Quốc (2 tập) NXB Giáo Dục 1971.
              13. Nguyễn Khắc Phi (chủ biên): Văn học Trung Quốc (2 tập) NXB Giáo Dục 1987-1988.
              14. Lê Xuân Vũ: Lỗ Tấn chủ tướng cách mạng văn hóa Trung Quốc, NXB Văn Hóa 1959.
              15. Lý Hà Lâm: Lỗ Tấn- tư tưởng- sáng tác, NXB Giáo Dục 1960.
              16. Trương Chính: Lỗ Tấn (Chuyện danh nhân), NXB Văn Hóa 1977.
              17. Phương Lựu: Lỗ Tấn- nhà lí luận văn học, NXB Ðại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp 1977.
              18. Lưu Ðức Trung: Giáo trình văn học Ấn Ðộ, trường Ðại Học Sư Phạm Hà Nội 1 Xb 1984.
              19. Tập thể tác giả: Tìm hiểu lịch sử văn hóa Campuchia, (2 tập), NXB Khoa Học Xã Hội 1979-1982.
              20. Tập thể tác giả: Tìm hiểu lịch sử văn hóa Lào, NXB Văn Hóa 1985.
              21. Nguyễn Thừa Hỉ: Tìm hiểu văn hóa Ấn Ðộ, NXB Văn Hóa 1986.
              22. Nguyễn Thừa Hỉ: Ấn Ðộ qua các thời đại, NXB Giáo Dục 1986.
  23. Ramayana (bản dịch của Phạm Thủy Ba) 3 tập- NXB Văn Học 1989.
              24. Ðỗ Hồng Chung: Puskin, nhà thơ Nga vĩ đại NXB Ðại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp 1978.
              25. Xuân Diệu: Lượng thông tin và người kĩ sư tâm hồn ấy, NXB Tác Phẩm Mới 1978.
              26. Xuân Diệu: Các nhà thơ cổ điển Việt Nam (2 tập) NXB Văn Học 1985.
              27. Cao Huy Ðỉnh-Nguyễn Dzy Niên và La Côn: Tagor, NXB Văn Hóa 1961.
              28. Mahabharata (Cao Huy Ðỉnh và Phạm Thủy Ba dịch), NXB Khoa Học Xã Hội 1979.
              29. Hà Minh Ðức: Thơ và mấy vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại, NXB Khoa Họa Xã Hội 1973.
              30. Bùi Công Hùng: Tìm hiểu nghệ thuật thơ ca, NXB Khoa Học Xã Hội 1983.
              31. Duy-răng: Lịch sử văn minh Ấn Ðộ (Nguyễn Hiến Lê dịch) NXB Lá Bối-Sài Gòn 1971.
              32. Nhiều tác giả: Mười nhà thơ lớn của thế kỉ NXB Tác Phẩm Mới 1983.
              33. Nhiều tác giả: Từ điển văn học (2 tập) NXB Khoa Học Xã Hội 1983-1984.
              34. Nhiều tác giả: Lịch sử thế giới cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại NXB Ðại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp 1985-1986.
              35. Trần Ðình Sử: Thi pháp thơ Tố Hữu- NXB Tác Phẩm Mới 1987.
              36. Lưu Ðức Trung, Ðinh Việt Anh: Văn học Ấn Ðộ-Lào-Campuchia NXB Giáo Dục 1989. 
              37. Phan Nhật Chiêu: Tagor-người tình của cuộc đời NXB Tác Phẩm Mới 1991.
              38. Cao Huy Ðỉnh: Văn hóa Ấn Ðộ NXB Văn Hóa Dân Tộc 1992.
              39. Nhiều tác giả: Văn học Ðông Nam Á NXB Khoa Học Xã Hội- Hà Nội 1983.
              40. Nhiều tác giả: Nghệ thuật Ðông Nam Á NXB Khoa Học Xã Hội- Hà Nội 1983.
              41. Viện thông tin khoa học xã hội: Văn học các nước ASEAN 1996
  42. Lưu Ðức Trung (chủ biên): Văn học Ðông Nam Á, NXB Giáo
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓