Tài nguyên

"
Việc học như chiếc thuyền ngược nước, không tiến thì lùi, lòng người như con ngựa chăn ngoài đồng dễ thả khó bắt - Học như nghịch thủy hành chu bất tiến tắc thoái, tâm tự bình nguyên mục mã dị phóng nan thu. - 學 如 逆 水 行 舟 不 進 則 退, 心 似 平 原 牧 馬 易 放 難 收.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Nguyen Van Thuan

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tài liệu tham khảo

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:56' 04-02-2011
  Dung lượng: 4.6 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.  Đỗ Hữu Châu, 1993, Đại cương ngôn ngữ học, T2, Nxb Giáo dục.
  2.  Đỗ Hữu Châu - Bùi Minh Toán, 2001, Đại cương ngôn ngữ học (tập 2), Nxb GD.
  3. Nguyễn Đức Dân (1998), Lôgích và tiếng Việt, Nxb Giáo dục Tp HCM. 
  4. Austin J.L  (1962), How to do things with words, Cambridge.
  5. Grice P (1975), “Logic and Conversation”, in Pragmatics, Edited by Steven Davis, NewYork Oxford: Oxford University press, 1991.
  6. Levinson, Stephen C. (1983), Pragmatics, Cambridge university press.
  7. Searle J. R. (1969), “Indirect Speech Acts”, In Pragmatics, Edited by Steven Davis, New York Oxford: Oxford University press, 1991.
  8. Yule (1996), Pragmatics, (Bản dịch của nhóm Ái Nguyên, Hồng Nhâm, Trúc Thanh), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
  9. Aitchison, Jean (1999) [1995]. Linguistics: An Introduction (ấn bản 2nd). London: Hodder & Stoughton. 
  10. Austin J.L (1962), How to do things with words, Cambridge.
  11. Chandler, Daniel (2000), Semiotics for beginners: Modality. http:// www.sil.org/ htbin/lglookup/ linguistics.
  12. Chung, S. & Timberlake (1985), “Tense, Aspect, anh Mood”, T.Shopen. (ed) Language Typology and Syntactic Description III: Grammartical Categories and the Lexicon, Cambridge University Press.
  13. Grice P (1975), “Logic and Conversation”, in Pragmatics, Edited by Steven Davis, NewYork Oxford: Oxford University press, 1991.
  14. Kiefer F (1992), “Modality”, In Asher R.E (editor in chief) 1994, The Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol.5. Pergamon Press, 2515 – 2520
  15. Levinson, Stephen C. (1983), Pragmatics, Cambridge university press.
  16. Palmer F. R (1986), Mood and Modality, Cambridge University Press, Cambridge.
  17. Searle J. R. (1969), “Indirect Speech Acts”, In Pragmatics, Edited by Steven Davis, New York Oxford: Oxford University press, 1991.
  18. Yule (1996), Pragmatics, (Bản dịch của nhóm Ái Nguyên, Hồng Nhâm, Trúc Thanh, do Diệp Quang Ban hiệu đính), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội


   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓