Tài nguyên

"
Việc học như chiếc thuyền ngược nước, không tiến thì lùi, lòng người như con ngựa chăn ngoài đồng dễ thả khó bắt - Học như nghịch thủy hành chu bất tiến tắc thoái, tâm tự bình nguyên mục mã dị phóng nan thu. - 學 如 逆 水 行 舟 不 進 則 退, 心 似 平 原 牧 馬 易 放 難 收.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Nguyen Van Thuan

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010-2011 đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://www.moet.gov.vn/?page=1.19&view=2974
  Người gửi: Nguyễn Văn Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:09' 27-01-2011
  Dung lượng: 10.3 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số : 7551/BGDĐT-TTr
  V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010-2011 đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

  
  

  Kính gửi: Các đại học, học viện;
  Trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

  Căn cứ Nghị quyết số 50/2010/QH12 ngày 19/06/2010 của Quốc hội khoá XII về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học;
  Căn cứ Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012;
  Căn cứ Nghị Quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/1/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012;
  Căn cứ Chỉ thị số 4713/CT-BGDĐT ngày 19/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm 2010 - 2011, Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 -2011 khối các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp) như sau:
  PHẦN I
  Nhiệm vụ trọng tâm
  Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm công tác thanh tra, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo”. Tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành theo tinh thần Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 50/2010/QH12 ngày 19/06/2010 của Quốc hội khoá XII về việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học. Trọng tâm là thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cam kết trong đề án thành lập trường về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chương trình, giáo trình nhằm bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

  PHẦN II
  Nhiệm vụ cụ thể
  I. Kiện toàn tổ chức thanh tra
  1. Xây dựng tổ chức thanh tra, tăng cường bồi dưỡng chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ
  a) Các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị để thành lập tổ chức, cử cán bộ làm công tác thanh tra theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp. Cán bộ được lựa chọn làm công tác thanh tra phải có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý; có bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ.
  b) Xây dựng kế hoạch phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra (Luật Thanh tra, Luật Giáo dục, Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản về công tác thanh tra chuyên ngành …).
  2. Xây dựng kế hoạch thanh tra
  Phòng Thanh tra hoặc cán bộ thanh tra chuyên trách xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch cần bám sát Chỉ thị số 4713/CT-BGDĐT ngày 19/10/2010 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm 2010-2011.
  II. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành
  1. Thanh tra hành chính
  1.1. Thanh tra việc thực hiện các cuộc vận động
  Thanh tra, kiểm tra việc kiện toàn Ban chỉ đạo các cuộc vận động; việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các cuộc vận động.
  Kiểm tra việc tổ chức ký cam kết, đăng ký, nội dung thi đua giữa các đơn vị, các tổ chức đoàn thể.
  1.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓