Tài nguyên

"
Việc học như chiếc thuyền ngược nước, không tiến thì lùi, lòng người như con ngựa chăn ngoài đồng dễ thả khó bắt - Học như nghịch thủy hành chu bất tiến tắc thoái, tâm tự bình nguyên mục mã dị phóng nan thu. - 學 如 逆 水 行 舟 不 進 則 退, 心 似 平 原 牧 馬 易 放 難 收.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Nguyen Van Thuan

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Hán Nôm > Tác giả - giai thoại >

  Vương Xương Linh - 王昌齡

  Vương Xương Linh - 王昌齡     


  Vương Xương Linh 王昌齡 (khoảng 698-756) tự là Thiếu Bá 少伯, người đất Giang Ninh (tỉnh Giang Tô), năm 727 (đời Ðường Huyền Tông), thi đậu tiến sĩ, được bổ làm chức hiệu thư lang. Sau vì sơ suất về hành vi, bị biếm ra làm chức úy tại Long Tiêu, ở phía Tây sông Tương. Khi trở về quê nhà, gặp lúc loạn lạc, bị Thứ sử Lư Khâu Hiển giết chết vì tư thù.

  Vương Xương Linh được người đương thời xưng là Thi thiên tử. Có bạn thân là Vương Chi Hoán và Tân Tiệm.
  1. Ðồng tòng đệ Nam Trai ngoạn nguyệt ức Sơn Âm Thôi thiếu phủ 16. Tống Quách Tư Thương 31. Thính lưu nhân thuỷ điệu tử
  2. Đại Phù Phong chủ nhân đáp 17. Tống Trương Tứ 32. Trùng biệt Lý bình sự
  3. Độc du 18. Tái hạ khúc kỳ 2 33. Trường Tín thu từ kỳ 1
  4. Đáp Vũ Lăng thái thú 19. Tây cung thu oán 34. Trường Tín thu từ kỳ 2
  5. Biệt Tân Tiệm 20. Tây cung xuân oán 35. Trường Tín thu từ kỳ 3
  6. Hoán sa nữ 21. Tòng quân hành kỳ 1 36. Trường Tín thu từ kỳ 4
  7. Khuê oán 22. Tòng quân hành kỳ 2 37. Trường Tín thu từ kỳ 5
  8. Lư khê biệt nhân 23. Tòng quân hành kỳ 3 38. Vạn Tuế lâu
  9. Lương uyển 24. Tòng quân hành kỳ 4 39. Vọng Trường Xuyên kỳ 1
  10. Lưu biệt Sầm Tham huynh đệ 25. Tòng quân hành kỳ 5 40. Vọng Trường Xuyên kỳ 2
  11. Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1 26. Tòng quân hành kỳ 6 41. Xuất tái kỳ 1
  12. Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 2 27. Tòng quân hành kỳ 7 42. Xuất tái kỳ 2
  13. Tống Địch Tông Hanh 28. Thanh lâu oán 43. Xuân cung khúc
  14. Tống Hồ Đại 29. Thái liên khúc kỳ 1  
  15. Tống Nguỵ Nhị 30. Thái liên khúc kỳ 2  

  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Thuận @ 08:13 16/01/2011
  Số lượt xem: 433
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến