Tài nguyên

"
Việc học như chiếc thuyền ngược nước, không tiến thì lùi, lòng người như con ngựa chăn ngoài đồng dễ thả khó bắt - Học như nghịch thủy hành chu bất tiến tắc thoái, tâm tự bình nguyên mục mã dị phóng nan thu. - 學 如 逆 水 行 舟 不 進 則 退, 心 似 平 原 牧 馬 易 放 難 收.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Nguyen Van Thuan

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Hán Nôm > Tác giả - giai thoại >

  Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

  Tào Tuyết Cần - 曹雪芹     


  Tào Tuyết Cần 曹雪芹 (1715-1763) là một tiểu thuyết gia vĩ đại người Trung Quốc, tác giả của cuốn tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, một trong tứ đại kỳ thư của văn học cổ điển Trung Quốc.

  Gia đình thế hệ trước của Tào Tuyết Cần là một gia đình quan lại thuộc tầng lớp đại quý tộc thời nhà Thanh Trung Quốc. Từ đời tổ đến đời cha của ông đã thay nhau giữ chức "Giang ninh chức tạo" là một chức quan to thu thuế trong triều đình. Năm lần vua Khang Hy tuần du phương Nam thì bốn lần ở lại nhà họ Tào. Ông nội ông là Tào Dần, một nhà văn xuất sắc vùng Giang Ninh. Đến đời của ông tất cả sự giầu sang quyền quý của gia đình đã trở thành quá khứ. Gia đình ông bị mắc nạn. Ông sống trong nghèo khổ, phải đưa gia đình đi khắp nơi để mưu sinh. Mười năm cuối đời ông đã dồn toàn bộ tâm huyết và tinh thần vào để tạo nên kiệt tác Hồng Lâu Mộng.
  Hồng lâu mộng - 紅樓夢 
  1. Đề Bảo Ngọc tục Trang Tử văn hậu 14. Hảo liễu ca chú 27. Tức cảnh liên cú ngũ ngôn bài luật nhất thủ, hạn "nhị tiêu" vận
  2. Đề mạt tam tuyệt cú kỳ 1 15. Hồng đậu từ 28. Tử lăng châu ca
  3. Đề mạt tam tuyệt cú kỳ 2 16. Ngâm nguyệt kỳ 1 29. Tán hội phương viên
  4. Đề mạt tam tuyệt cú kỳ 3 17. Ngâm nguyệt kỳ 2 30. Tán Lâm Đại Ngọc
  5. Đào hoa hành 18. Ngâm nguyệt kỳ 3 31. Táng hoa từ
  6. Điểm giáng thần - Sái đích hầu nhi mê 19. Phỏng Diệu Ngọc khất hồng mai 32. Tây giang nguyệt kỳ 1
  7. Bàng giải vịnh - Giả Bảo Ngọc 20. Phù dung nữ nhi luỵ 33. Tây giang nguyệt kỳ 2
  8. Bàng giải vịnh - Lâm Đại Ngọc 21. Phú đắc hồng mai hoa kỳ 1 34. Thạch thượng kệ
  9. Bàng giải vịnh - Tiết Bảo Thoa 22. Phú đắc hồng mai hoa kỳ 2 35. Thu song phong vũ tịch
  10. Cảnh ảo tiên cô phú 23. Phú đắc hồng mai hoa kỳ 3 36. Trào Chân Sĩ Ẩn
  11. Chân Chân quốc nữ thi 24. Quỷ hoạch từ - Giả Bảo Ngọc 37. Trào ngoan thạch ảo tương
  12. Duyên khởi thi 25. Quỷ hoạch từ - Giả Hoàn 38. Trung thu dạ Đại Quan viên tức cảnh
  13. Hảo liễu ca 26. Quỷ hoạch từ - Giả Lan 39. Xuân mộng ca
  1. Đề Đại Quan viên 5. Hành chỉ thanh phân 9. Vạn tượng tranh huy
  2. Di hồng khoái lục 6. Khoáng tính di tình 10. Văn chương tạo hoá
  3. Hạnh liêm tại vọng 7. Ngưng huy chung thuỵ 11. Văn thái phong lưu
  4. Hữu phượng lai nghi 8. Thế ngoại tiên nguyên  
  1. Ức cúc 5. Cung cúc 9. Trâm cúc
  2. Phỏng cúc 6. Vịnh cúc 10. Cúc ảnh
  3. Chủng cúc 7. Hoạ cúc 11. Cúc mộng
  4. Đối cúc 8. Vấn cúc 12. Tàn cúc
  1. Hồng lâu mộng dẫn tử 6. Lạc trung bi 11. Lưu dư khánh
  2. Chung thân ngộ 7. Thế nan dung 12. Vãn thiều hoa
  3. Uổng ngưng my 8. Hỉ oan gia 13. Hảo sự chung
  4. Hận vô thường 9. Hư hoa ngộ 14. Phi điểu các đầu lâm
  5. Phân cốt nhục 10. Thông minh luỵ  
  1. Chính sách đề vịnh chi 01 6. Chính sách đề vịnh chi 06 11. Chính sách đề vịnh chi 11
  2. Chính sách đề vịnh chi 02 7. Chính sách đề vịnh chi 07 12. Hựu phó sách đề vịnh chi nhất
  3. Chính sách đề vịnh chi 03 8. Chính sách đề vịnh chi 08 13. Hựu phó sách đề vịnh chi nhị
  4. Chính sách đề vịnh chi 04 9. Chính sách đề vịnh chi 09 14. Phó sách đề vịnh
  5. Chính sách đề vịnh chi 05 10. Chính sách đề vịnh chi 10  
  1. Đường đa lệnh 3. Nam Kha tử 5. Tây giang nguyệt
  2. Lâm giang tiên 4. Như mộng lệnh  
  1. Hồng Phất 3. Minh phi 5. Tây Thi
  2. Lục Châu 4. Ngu Cơ  
  1. Đông dạ tức sự 3. Thu dạ tức sự  
  2. Hạ dạ tức sự 4. Xuân dạ tức sự  
  1. Xích Bích hoài cổ 5. Quảng Lăng hoài cổ 9. Bồ Đông tự hoài cổ
  2. Giao Chỉ hoài cổ 6. Đào Diệp độ hoài cổ 10. Mai Hoa quán hoài cổ
  3. Chung Sơn hoài cổ 7. Thanh Trửng hoài cổ  
  4. Hoài Âm hoài cổ 8. Mã Ngôi hoài cổ  
  1. Giả Thám Xuân đích thi 3. Giả Bảo Ngọc đích thi 5. Sử Tương Vân đích thi kỳ 1
  2. Tiết Bảo Thoa đích thi 4. Lâm Đại Ngọc đích thi 6. Sử Tương Vân đích thi kỳ 2

  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Thuận @ 08:11 16/01/2011
  Số lượt xem: 463
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến