Tài nguyên

"
Việc học như chiếc thuyền ngược nước, không tiến thì lùi, lòng người như con ngựa chăn ngoài đồng dễ thả khó bắt - Học như nghịch thủy hành chu bất tiến tắc thoái, tâm tự bình nguyên mục mã dị phóng nan thu. - 學 如 逆 水 行 舟 不 進 則 退, 心 似 平 原 牧 馬 易 放 難 收.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Nguyen Van Thuan

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Chính tả >

  LUẬT HỎI NGÃ

  LUẬT HỎI NGÃ


  Trong tiếng Việt chúng ta sử dụng tất cả 1270 âm tiết với dấu hỏi hoặc với dấu ngã, trong đó có 793 âm tiết (chiếm 62%) viết dấu hỏi, 477 âm tiết (38%) viết dấu ngã.  Việc nắm được quy luật dấu hỏi và dấu ngã của lớp từ láy và lớp từ Hán Việt sẽ giúp ta giảm được nhiều lỗi chính tả.

  I.  Từ láy và từ có dạng láy:

  •  Các thanh ngang (viết không có dấu) và sắc đi với thanh hỏi, ví dụ như: dư dả, lửng lơ, nóng nẩy, vất vả...

  •  Các thanh huyền và nặng đi với thanh ngã, ví dụ như: tầm tã, lững lờ, vội vã, gọn ghẽ...

  Quy tắc từ láy chỉ cho phép viết đúng chính tả 44 âm tiết dấu ngã sau đây:

   

  ã

  ầm ã, ồn ã

  suồng sã

  thãi

  thưà thãi

  vãnh

  vặt vãnh

  đẵng

  đằng đẵng

  ẫm

  ẫm ờ

  dẫm

  dựa dẫm, dọa dẫm, dò dẫm

  gẫm

  gạ gẫm

  rẫm

  rờ rẫm

  đẫn

  đờ đẫn

  thẫn

  thờ thẫn

  đẽ

  đẹp đẽ

  ghẽ

  gọn ghẽ

  quẽ

  quạnh quẽ

  kẽo

  kẽo kẹt

  nghẽo

  ngặt nghẽo ??

  nghễ

  ngạo nghễ

  nhễ

  nhễ nhại

  chễm

  chiễm chệ

  khễng

  khập khễng

  tễng

  tập tễnh

  nghễu

  nghễu nghện

  hậu hĩ

  ĩ

  ầm ĩ

  rầu rĩ, rầm rĩ

  hĩnh

  hậu hĩnh, hợm hĩnh

  nghĩng

  ngộ nghĩnh

  trĩnh

  tròn trĩnh

  xĩnh

  xoàng xĩnh

  kĩu

  kĩu kịt

  tĩu

  tục tĩu

  nhõm

  nhẹ nhõm

  lõng

  lạc lõng

  õng

  õng ẹo

  ngỗ

  ngỗ nghịch, ngỗ ngược

  sỗ

  sỗ sàng

  chỗm

  chồm chỗm

  sỡ

  sặc sỡ, sàm sỡ

  cỡm

  kệch cỡm

  ỡm

  ỡm ờ

  phỡn

  phè phỡn

  phũ

  phũ phàng

  gũi

  gần gũi

  hững

  hờ hững

  (Hoàng Phê, 2).


  Ngoài ra còn có 19 âm tiết dấu ngã khác dùng như từ đơn tiết mà có dạng láy ví dụ như:

  cãi cọ
  giãy giụa
  sẵn sàng
  nẫu nà
  đẫy đà
  vẫy vùng
  bẽ bàng
  dễ dàng
  nghĩ ngợi
  khập khiễng
  rõ ràng
  nõn nà
  thõng thượt
  ngỡ ngàng
  cũ kỹ
  nũng nịu
  sững sờ
  sừng sững
  vững vàng
  ưỡn ẹo


   

  ·  Cần phải nhớ cãi cọ khác với củ cải, nghĩ ngợi khác với nghỉ ngơi, nghỉ học.

  Như vậy quy tắc hài thanh cho phép viết đúng chính tả 63 âm tiết dấu ngã.  Ngoài ra còn có 81 âm tiết dấu ngã dưới đây thuộc loại ít dùng:

  Ngãi, tãi, giãn (dãn), ngão, bẵm, đẵm (đẫm), giẵm (giẫm), gẵng, nhẵng, trẫm, nẫng, dẫy (dãy), gẫy (gãy), nẫy (nãy), dẽ, nhẽ (lẽ), thẽ, trẽ, hẽm (hẻm), trẽn, ẽo, xẽo, chễng, lĩ, nhĩ, quĩ, thĩ, miễu, hĩm, dĩnh, đĩnh, phĩnh, đõ, ngoã, choãi,doãi, doãn, noãn, hoãng, hoẵng, ngoẵng, chõm, tõm, trõm, bõng, ngõng, sõng, chỗi (trỗi), giỗi (dỗi), thỗn, nỗng, hỡ, xỡ, lỡi, lỡm, nỡm, nhỡn, rỡn (giỡn), xũ, lũa, rũa (rữa), chũi, lũi, hũm, tũm, vũm, lũn (nhũn), cuỗm, muỗm, đuỗn, luỗng, thưỡi, đưỡn, phưỡn, thưỡn, chưỡng, gưỡng, khưỡng, trưỡng, mưỡu (Hoàng Phê, 3).

  Tôi để ý thấy rất nhiều lỗi chính tả ở những âm tiết rất thường dùng sau đây: đã (đã rồi), sẽ (mai sẽ đi), cũng (cũng thế), vẫn (vẫn thế), dẫu (dẫu sao), mãi (mãi mãi), mỗi, những, hễ (hễ nói là lam), hỡi (hỡi ai), hãy, hẵng.

   

  ·  Cũng có những trường hợp ngoại lệ như:

  1.  Dấu ngã:  đối đãi (từ Hán Việt), sư sãi (từ Hán Việt), vung vãi (từ ghép), hung hàn (từ Hán Việt), than vãn, ve vãn, nhão nhoét (so sánh: nhão nhẹt), minh mẫn (từ Hán Việt), khe khẽ (so sánh: khẽ khàng), riêng rẽ, ễng ương, ngoan ngoãn, nông nỗi, rảnh rỗi, ủ rũ . . .

  2.  Dấu hỏi:  sàng sảy (từ ghép), lẳng lặng, mình mẩy, vẻn vẹn, bền bỉ, nài nỉ, viển vông, chò hỏ, nhỏ nhặt, nhỏ nhẹ, sừng sỏ, học hỏi, luồn lỏi, sành sỏi, vỏn vẹn, mềm mỏng, bồi bỏ, chồm hổm, niềm nở, hồ hởi . . . (Hoàng Phê, 4).


  II.  Từ Hán Việt:

  a)  Dùng dấu hỏi khi có phụ âm đầu là:

  • 
  Ch-:  chuẩn, chỉ, chỉnh, chủ, chuẩn, chủng, chuyển, chưởng.
  • 
  Gi-:  giả, giải, giảm, giản, giảng, giảo.
  • 
  Kh-: khả, khải, khảm, khảng, khảo, khẳng, khẩn, khẩu, khiển, khoả, khoản, khoảnh, khổ, khổng, khởi, khuẩn, khủng, khuyển, khử. 
  •  Và các từ
  không có phụ âm đầu như:  ải, ảm, ảnh, ảo, ẩm, ấn, ẩu, ổn, uẩn, ủng, uổng, uỷ, uyển, ỷ, yểm, yểu.

  b)  Dùng dấu ngã khi có phụ âm đầu là:

  • 
  D-:  dã, dẫn, dĩ, diễm, diễn, diễu, dĩnh, doãn, dõng, dũng, dữ, dưỡng.
  • 
  L-:  lãm, lãn, lãng, lãnh, lão, lẫm, lễ, liễm, liễu, lĩnh, lõa, lỗi, lỗ, lũ, lũng, luỹ, lữ, lưỡng.
  • 
  M-: mã, mãi, mãn, mãng, mãnh, mão, mẫn, mẫu, mỹ, miễn.
  • 
  N-(kể cả NH-NG): nã, não, ngã, ngãi, ngẫu, nghĩa, nghiễm, ngỗ, ngũ, ngữ, ngưỡng, nhã, nhãn, nhẫn, nhĩ, nhiễm, nhiễu, nhỡn, nhũ, nhũng, nhuyễn, nhưỡng, noãn, nỗ, nữ.
  • 
  V-: vãn, vãng, vẫn, vĩ, viễn, vĩnh, võ, võng, vũ.

  c)  33 từ tố Hán-Việt có dấu ngã cần ghi nhớ (đối chiếu với  bản dấu hỏi bên cạnh):

   

   

  Bãi: bãi công, bãi miễn.

  Bảo: bảo quản, bảo thủ.

  Bão: hoài bão, bão ho

  Bỉ: bỉ ổi, thô bỉ

  Bĩ: vận bĩ, bĩ cực thái lai

   

  Cưỡng: cưỡng bức, miễn cưỡng

  Cửu:  cửu trùnh, vĩnh cửu

  Cữu: linh cữu

   

  Đãi: đối đãi, đãi ngộ

  Đảng: đảng phái

  Đãng: quang đãng, dâm đãng

  Để: đại để, đáo để, triệt để

  Đễ: hiếu đễ

   

  Đỗ: đỗ quyên

  Hải: hải cảng, hàng hải

  Hãi: kinh hãi

   

  Hãm: kìm hãm, hãm hại

   

  Hãn: hãn hữu, hung hãn

   

  Hãnh: hãnh diện, kiêu hãnh

   

  Hoãn: hoãn binh, hoà hoãn

  Hổ: hổ cốt, hổ phách

  Hỗ: hỗ trợ

   

  Hỗn: hỗn hợp, hỗn độn

   

  Huyễn: huyễn hoặc

   

  Hữu: tả hữu, hữu ích

  Kỷ: kỷ luật, kỷ niệm, ích kỷ, thế kỷ

  Kỹ: kỹ thuật, kỹ nữ

   

  Phẫn: phẫn nộ

   

  Phẫu: giải phẫu

   

  Quẫn: quẫn bách, quẫn trí

  Quỷ: quỷ quái, quỷ quyệt

  Quỹ: công quỹ, quỹ đạo

  Sỉ: sỉ nhục, liêm sỉ

  Sĩ: sĩ diện, chiến sĩ, nghệ sĩ

  Tể: tể tướng, chúa tể, đồ tể

  Tễ: dịch tễ

   

  Thuẫn: hậu thuẫn, mâu thuẩn

   

  Tiễn: tiễn biệt, thực tiễn, hoả tiễn

  Tiểu: tiểu đội, tiểu học

  Tiễu: tuần tiễu, tiễu phỉ

  Tỉnh: tỉnh ngộ, tỉnh thành

  Tĩnh: bình tĩnh, yên tĩnh

   

  Trĩ: ấu trĩ

   

  Trữ: tích trữ, trữ tình

   

  Tuẫn: tuẫn nạn, tuẫn tiết

  Xả: xả thân

  Xã: xã hội, xã giao, thị xã

  (Hoàng Phê, 6-7).


  III. Tóm lại:

  1.  Từ láy: Các thanh ngang và sắc đi với thanh hỏi.  Các thanh huyền và nặng đi với thanh ngã.  Để cho dễ nhớ chúng ta có thể tóm gọn trong hai câu thơ sau:

  Chị Huyền vác nặng
  ngã đau
  Anh Sắc không
  hỏi một câu được là
  (Hoàng Anh Tuấn).

  2.  Từ Hán Việt phần lớn viết với dấu hỏi (trong tổng số yếu tố Hán-Việt, có 176 yếu tố viết dấu hỏi, chiếm 62%; 107 yếu tố viết dấu ngã, chiếm 38%), (Hoàng Phê, 6).

  •  Dùng dấu hỏi khi có phụ âm đầu là CH, GI, KH và các từ khởi đầu bằng nguyên âm hoặc bán nguyên âm như ải, ảm, ảnh, ảo, ẩm, ấn, ẩu, ổn, uẩn, ủng, uổng, uỷ, uyển, ỷ, yểm, yểu.

  •  Dùng dấu ngã khi có phụ âm đầu là M, N(NH-NG), V, L, D, N (cho dễ nhớ tôi viết thành Mình Nên Viết Là Dãu Ngã) (Hoàng Anh Tuấn).

    Như vậy chỉ cần nắm các qui tắc trên và nhớ 33 trường hợp đặc biệt viết với dấu ngã là có thể viết đúng chính tả toàn bộ 283 yếu tố Hán-Việt có vấn đề hỏi ngã cũng coi như nắm được căn bản chính tả
  DẤU HỎI HAY DẤU NGÃ trong tiếng Việt (Hoàng Phê, 1).
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Thuận @ 10:10 26/02/2011
  Số lượt xem: 540
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến