Tài nguyên

"
Việc học như chiếc thuyền ngược nước, không tiến thì lùi, lòng người như con ngựa chăn ngoài đồng dễ thả khó bắt - Học như nghịch thủy hành chu bất tiến tắc thoái, tâm tự bình nguyên mục mã dị phóng nan thu. - 學 如 逆 水 行 舟 不 進 則 退, 心 似 平 原 牧 馬 易 放 難 收.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Nguyen Van Thuan

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Hán Nôm > Thơ văn >

  哀王孫 Ai vương tôn Thương vương tôn (Người dịch: Nhượng Tống)

  哀王孫

  Ai vương tôn

  Thương vương tôn (Người dịch: Nhượng Tống)

  長安城頭頭白烏,
  夜飛延秋門上呼。
  又向人家啄大屋,
  屋底達官走避胡。
  金鞭斷折九馬死,
  骨肉不待同馳驅。
  腰下實玦青珊瑚,
  可憐王孫泣路隅。
  問之不肯道姓名,
  但道困苦乞為奴。
  已經百日竄荊棘,
  身上無有完肌膚。
  高帝子孫盡隆準,
  龍種自與常人殊。
  豺狼在邑龍在野,
  王孫善保千金軀。
  不敢長語臨交衢,
  且為王孫立斯須。
  昨夜東風吹血腥,
  東來橐駝滿舊都。
  朔方健兒好身手,
  昔何勇銳今何愚。
  竊聞天子已傳位,
  賢德北服南單于。
  花門剺面請雪恥,
  慎勿出口他人狙。
  哀哉王孫慎勿疏,
  五陵佳氣無時無。

  Trường An thành đầu đầu bạch ô
  Dạ phi Diên Thu môn thượng hô
  Hựu hướng nhân gia trác đại ốc
  Ốc để đạt quan tẩu tị Hồ
  Kim tiên đoạn chiết cửu mã tử
  Cốt nhục bất đãi đồng trì khu
  Yêu hạ bảo quyết thanh san hô
  Khả liên vương tôn khấp lộ ngung
  Vấn chi bất khẳng đạo tính danh
  Đãn đạo cùng khổ khất vi nô
  Dĩ kinh bách nhật thoán kinh cức
  Thân thượng vô hữu hoàn cơ phu
  Cao Đế tử tôn tẫn long chuyết
  Long chủng tự dữ thường nhân thù
  Sài lang tại ấp long tại dã
  Vương tôn thiện bảo thiên kim khu
  Bất cảm trường ngữ lâm giao cù
  Thả vị vương tôn lập tư tu
  Tạc dạ đông phong xuy huyết tinh
  Đông lai thác đà mãn cựu đô
  Sóc phương kiện nhi hảo thân thủ,
  Tích hà dũng nhuệ kim hà ngu!
  Thiết văn thiên tử dĩ truyền vị,
  Thánh đức bắc phục Nam Thiền Vu.
  Hoa Môn ly diện thỉnh tuyết sỉ,
  Thận vật xuất khẩu tha nhân thư.
  Ai tai vương tôn thận vật sơ,
  Ngũ Lăng giai khí vô thời vô.

  Quạ đầu thành lông đầu trắng phớ,
  Đêm bay kêu trên cửa Diên Thu.
  Lại moi nhà các quan to,
  Các quan chạy trốn giặc Hồ lung tung.
  Chín ngựa chết, roi đồng đập gẫy,
  Bỏ thịt xương, cố chạy lấy mình.
  Dưới lưng vòng ngọc xanh xanh,
  Góc đường ngồi khóc thương tình vương tôn.
  Hỏi tên họ, đâu còn dám nhận,
  Chỉ xin cho được phận tôi đòi!
  Tháng ròng chui rúc chông gai,
  Trên mình da thịt chẳng nơi nào lành.
  Con cháu chúa thảy rành cao mũi,
  Giống rồng xem khác với người thường.
  Rồng thất thế, sói đầy đường,
  Liệu mà giữ lấy nghìn vàng tấm thân.
  Vì vương tôn dừng chân đứng tạm,
  Lối lại qua chuyện dám kề cà!
  Gió đưa hơi máu đêm qua,
  Sớm nay đô cũ lạc đà nghênh ngang.
  Tướng phương bắc rặt phường thao lược,
  Nay vì đâu nhụt sức, kém tài?
  Trộm nghe vua mới lên ngôi,
  Đức đà phục được rợ ngoài Hung Nô.
  Rạch da mặt, trả thù xin quyết.
  Chớ rỉ răng, người biết không nên!
  Vương tôn cố sức giữ gìn,
  Năm Lăng trông lại còn bền khí thiêng!


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Thuận @ 20:19 15/01/2011
  Số lượt xem: 216
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến