Tài nguyên

"
Việc học như chiếc thuyền ngược nước, không tiến thì lùi, lòng người như con ngựa chăn ngoài đồng dễ thả khó bắt - Học như nghịch thủy hành chu bất tiến tắc thoái, tâm tự bình nguyên mục mã dị phóng nan thu. - 學 如 逆 水 行 舟 不 進 則 退, 心 似 平 原 牧 馬 易 放 難 收.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Nguyen Van Thuan

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tầm quan trọng của ngữ âm học

  Ngữ âm học có một ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Những thành tựu của nó đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngữ âm học đưa ra những cơ sở khoa học để xây dựng âm chuẩn cho một ngôn ngữ, đặt chữ viết cho các dân tộc chưa có chữ viết và cải tiến hệ thống chữ viết của các dân tộc đã có chữ viết từ trước. Kiến thức ngữ âm học rất cần cho việc dạy và học ngoại ngữ. Nếu người dạy...

  The IPA - International Phonetic Association/Alphabet

  The IPA is the major as well as the oldest representative organisation for phoneticians. It was established in 1886 in Paris. The aim of the IPA is to promote the scientific study of phonetics and the various practical applications of that science. In furtherance of this aim, the IPA provides the academic community world-wide with a notational standard for the phonetic representation of all languages – the International Phonetic Alphabet (also IPA). The latest version of the IPA Alphabet was published in 1993 (updated in 1996). (Source: ) Links * ...

  Các hiện tượng ngôn điệu

  1. Ngữ điệu Ngữ điệu (intonation) là sự chuyển động của thanh cơ bản của giọng nói, là sự nâng cao hoặc hạ thấp giọng nói trong câu. “Ngữ điệu là sự biến đổi cao độ của giọng nói diễn ra trong một chuỗi âm thanh lớn hơn âm tiết hay một từ”. Ngữ điệu cũng là một phương tiện phân loại lời nói. Nhưng chức năng chính của ngữ điệu là nối liền các bộ phận của lời nói lại với nhau, làm cho lời nói trở nên liền mạch....

  Một số tài liệu tham khảo về ngữ điệu tiếng Việt

  *Andreev, N.D. & Bystrov, M.V. (1957). Sistema tonov vjetnamskogo jazuka. Vestnik Leningradskogo Gosudarstevennogo Universiteta 8, p.132–148. *Barrer, M.E. (1966). Vietnamese-Muong tone correspondences studies in comparative Austroasiatic linguistics, Indo-Iranian Monographs 5. The Hague: Mouton, p.9–25. *Bolinger, D.. Intonation Across Language. In Greenberg, J. H (ed.). 1997. Universals of Human Language. Volume 2. Phonology. Stanford University Press, Stanford, California. *Cao Xuân Hạo (1975). Le problème du phonème en Vietnamien. Essais Linguistiques, Etudes Vietnamiennes 40, Hanoi. *Đỗ Thế Dũng (1986). Eléments pour une étude comparative de l’intonation en français et en vietnamien....

  Các hiện tượng biến đổi ngữ âm

  1. Những biến đổi vị trí Trong các ngôn ngữ Âu châu, những biến đổi vị trí của các âm tố thường bị quy định bởi vị trí đối với trọng âm, vị trí ở đầu hay ở cuối từ. Trong số các biến đổi vị trí, hiện tượng nhược hoá (reduction) được coi là phổ biến hơn cả. Nhược hoá là làm yếu âm tố đi về cường độ và trường độ. Hiện tượng nhược hoá nguyên âm thường do trọng âm quy định, trong tiếng Nga chẳng hạn, nguyên...

  Ngữ âm học và âm vị học

  4524165 Việc nghiên cứu ngôn ngữ âm thanh của con người thuộc cấp độ âm vị học. Đối tượng âm thanh tiếng nói con người có thể được 2 ngành khác nhau nghiên cứu là ngữ âm học và âm vị học. Cùng tìm hiểu về các đặc điểm âm thanh, tiếng nói con người nhưng chúng có những điểm khác nhau cơ bản sau đây: " Tiêu chí " " Ngữ âm học " " Âm vị học " 1. Đơn vị - Âm tố - Vô hạn - Âm vị - Hữu...

  Phương pháp nghiên cứu của ngữ âm học

  Do ngữ âm học nghiên cứu cả mặt tự nhiên lẫn mặt xã hội của ngữ âm cho nên nó đã sử dụng hai loại phương pháp nghiên cứu chủ yếu khác nhau: Một loại thích dụng với các khoa học tự nhiên; Một loại thích dụng với các khoa học xã hội. Loại thứ nhất là phương pháp quan sát, miêu tả các hiện tượng ngữ âm. Sự quan sát có thể tiến hành bằng mắt, bằng tai của người nghiên cứu. Ví dụ, khi quan sát một người...

  Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt • Nguyễn Thiện Giáp

  1. Bản chất tín hiệu của hệ thống ngôn ngữ Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu, nó khác với những hệ thống vật chất khác không phải là tín hiệu, chẳng hạn, kết cấu của một cái cây, một vật thể nước, đá, kết cấu của một cơ thể sống v.v… Bản chất tín hiệu của ngôn ngữ thể hiện ở những điểm sau: *Các yếu tố của những hệ thống vật chất không phải là tín hiệu có giá trị đối với hệ thống vì có...

  Bản chất tín hiệu của ngôn ngữ

  4499584 Khi nói về bản chất tín hiệu của ngôn ngữ, chúng ra bàn về đặc trưng cấu trúc ngôn ngữ. Còn khi nói về bản chất xã hội của ngôn ngữ là chúng ta nói về các mặt chức năng khác nhau của ngôn ngữ trong xã hội. Như là một sự kiện quan trọng của đời sống nhân loại, ngôn ngữ mang trong mình nó cả những đặc điểm của cấu trúc lẫn chức năng. Bởi vì con người là những thực thể vật chất rất cụ thể cho...

  Khái niệm tín hiệu

  Trong đời sống của mình, loài người phát hiện, làm quen, xây dựng và sử dụng nhiều kiểu loại tín hiệu khác nhau. Việc nghiên cứu toàn diện các loại tín hiệu đó, là nhiệm vụ trung tâm của khoa tín hiệu học (semiology). Đã có nhiều quan niệm khác nhau và nhiều cách phân loại khác nhau đối với tín hiệu. Để cho vấn đề ở đây trở nên giản tiện, đỡ phức tạp, chúng ta quan niệm về tín hiệu như sau: Tín hiệu là một...

  Mối quan hệ của ngôn ngữ học với các khoa học khác • Nguyễn Thiện Giáp

  Ngôn ngữ học có quan hệ với rất nhiều khoa học khác nhau. 1. Tín hiệu học là khoa học đại cương về các hệ thống tín hiệu như: mã điện báo, tín hiệu hàng hải, hàng không, hệ thống đèn giao thông, hệ thống tín hiệu của các loài động vật, bản chất tín hiệu của các bản đồ địa lí, của các nét vẽ hoạ hình, kĩ thuật sử dụng ngón tay của người câm điếc v.v... Là một , ngôn ngữ phải vận...

  Ngôn ngữ học của ngôn ngữ và ngôn ngữ học lời nói - F. de Saussure

  Trong khi đem lại cho khoa học ngôn ngữ cái vị trí đúng của nó trong toàn bộ việc nghiên cứu hoạt động ngôn ngữ, chúng tôi cũng đã đồng thời xác định vị trí cho cả khoa ngôn ngữ học. Tất cả các yếu tố khác của hoạt động ngôn ngữ, vốn là nội dung của lời nói, đều tự nó đến quy phục ngành khoa học này, và chính nhờ sự quy phục này mà tất cả các bộ phận của ngôn ngữ học có...

  Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của ngôn ngữ học • Nguyễn Thiện Giáp

  4499520 1. Đối tượng của ngôn ngữ học Ngôn ngữ học là khoa học nghiên cứu các ngôn ngữ. Để nhận diện rõ đối tượng nghiên cứu của ngôn ngữ học, cần phân biệt ba khái niệm: ngôn ngữ, lời nói và hoạt động lời nói. Ngôn ngữ là một hệ thống những đơn vị vật chất phục vụ cho việc giao tiếp của con người và được phản ánh trong ý thức của tập thể một cách độc lập với ý tưởng, tình cảm và nguyện vọng cụ thể của...